Zwroty i reklamacje

Bezproblemowe zwroty

Adres do wysyłki zwrotów:

Red Bird
"Zwroty"
Franciszka Plocka 7
94-106 Łódź

Możesz korzystać z usługi "Szybkie zwroty" świadczonej przez InPost - szczegóły

W celu sprawnego rozpatrzenia zwrotu, przesyłka powinna zawierać:

 • Odsyłany produkt
 • Wypełnione "Odstąpienie od umowy" (zalecane, ale nie obowiązkowe)
 • Dowód zakupu (np. paragon) lub numer zamówienia

Przesyłka powinna być starannie zabezpieczona tak, aby produkt nie uszkodził się w transporcie.

 1. Jeżeli dokonują Państwo zakupu jako Konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Red Bird "Zwroty", Franciszka Plocka 7, 94-106 Łódź lub mailowo na następujący adres e-mail: zwroty@redbird.pl.
 4. Dla Klientów, którzy mają utworzone konto w sklepie istnieje możliwość szybkiej rejestracji zwrotu online w naszym systemie - tutaj
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 8. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dla Państwa dodatkowych kosztów. Proszę odesłać lub przekazać nam zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Szybkie reklamacje

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, możesz złożyć reklamację.

Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy:

Red Bird
"Reklamacje"
Franciszka Plocka 7
94-106 Łódź

Dla Klientów, którzy mają utworzone konto w sklepie, istnieje możliwość szybkiej rejestracji reklamacji online w naszym systemie - tutaj.

W celu jak najsprawniejszego rozpatrzenia reklamacji, przesyłka powinna zawierać:

 • reklamowany produkt
 • wypełnione pismo reklamacyjne (zalecane, ale nie obowiązkowe)
 • dowód zakupu lub dane osoby, na którą było składane zamówienie

Najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkujemy się do złożonej reklamacji i poinformujemy Cię o dalszych czynnościach.

W przypadku stwierdzenia wady towaru przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru (chyba, że informacje przy produkcie mówią inaczej).

Masz pytania - skontaktuj się z nami: reklamacje@redbird.pl.

pixel